Karibik

Zoznam chorôb a ich výskyt vo svete.

 • Tuberkulóza
 • Besnota
 • Hepatitída B
 • Krymsko-konžská horúčka
 • Chikungunya
 • Hepatitída A
 • Cholera
 • Malária
 • Poliovírusy
 • Dengue horúčka
 • Brušný týfus
 • HIV
 • Schistosomiasis
 • Žltá horúčka
 • Kliešťová encefalitída
 • Japonská encefalitída
 • Meningokoková meningitída